Reklamace

 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

We dress hip hop more than 10 years

 
 
 
Úvod > Reklamace > Reklamace
 

Reklamace

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Mikulasek B.V. s.r.o., Považská 11, 903 01 Senec info@supremestyle.eu Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali, zaslali alebo ho nájdete na našej stránke v Obchodných podmienkach. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

Tovar zasielajte späť na našu adresu:
Mikulasek B.V. s.r.o.,
Považská 11,
903 01 Senec


Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 
Formular na odstupenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU

 
 
 
Follow us
  •  
  •  
 
 
Hello, my name is Supremestyle
  •   Rychlé dodání
      Vrácení nebo výměna
      Zákaznický servis
      S námi ušetříte
  • „Starej dobrej Supremestyle“ tak nás někdy nazývají naši zákazníci.. Před více jak 10 lety jsme jako jedni z prvních začali dovážet hip hop oblečení přímo z Ameriky. Z téměř garážového prodeje se po čase stal internetový obchod a do sortimentu se dostali i evropské značky. Web design našeho obchodu prošel za těch 10 let 3 x komplet rekonstrukcí avšak team lidí v zákulisí zůstal téměř nezměněný. S časem trochu i my „dospíváme“ a proto se budeme snažit ještě více zkvalitnit všechny naše služby a rozšířit nabídku o další trendy značky.